Saturday

Ukuran jarak,luas,kapasiti,berat

Jadual keluasan,jarak,kapasiti dan berat dibawah mungkin dapat membantu anda membuat ukuran.
IMPERIAL

Jarak

Keluasan

Capacity

Berat

1 batu = 1760 yards
1 batu = 8 furlong
1 furlong = 10 chains
1 chain = 4 rods
1 rod = 5 1/2 yards
1 yard = 3 kaki
1 kaki = 12 inci

1 batu persegi = 640 ekar
1 ekar = 4840 yard persegi
1 sq. yard = 9 sq. feet
1 kaki persegi = 144 inci persegi

1 gal. = 4 quarts
1 quart = 2 pints
1 pint = 4 gills
1 pint = 34.6774 inchs3
1 gill = 5 fl. oz.
1 fl. oz. = 8 fl. drachms
1 US gal = 0.8327 gal
1 US pint = 0.8327 pint
1 US pint = 16 fl. oz.
1 yard3 = 27 feet3
1 foot3 = 1728 inches3

1 tan = 1000 kg
1 tan = 2240 lb.
1 tan = 1.12 US ton
1 cwt = 4 quarters
1 quarter = 2 stone.
1 stone = 14 lb.
1 lb. = 16 oz.
1 oz. = 16 drams
1 oz. = 437.5 grains
1 US ton = 2000 lb.METRIC

Jarak

Keluasa

Kapasiti

Berat

1 km = 10 hm
1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm

1 km2 = 100 hectares
1 hectare = 100 ares
1 are = 100 m2
1 m2 = 100 dm2
1 dm2 = 100 cm2
1 cm2 = 100 mm2

1 m3 = 1000 litres
1 litre = 1 dm3
1 litre = 1000 cc
1 litre = 1000 ml

1 tonne = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg
IMPERIAL to METRIC

Jarak

Keluasan

Kapasiti

Berat

1 batu = 1.609 km
1 yard = 0.9144 m
1 foot = 0.3048 m
1 inch = 25.4 mm

1 batu pers = 2.59 km2
1 ekar = 0.4047 hectares
1 ekar = 4046.86 m2
1 sq. yard = 0.8361 m2
1 sq. foot = 0.0929 m2
1 sq. inch = 645.16 mm2

1 gallon = 4.5461 litres
1 US gallon = 3.785 litres
1 pint = 0.5683 litres
1 cu. inch = 16.3871 cm3

1 ton = 1.016 tonnes
1 lb. = 0.4536 kg
1 oz. = 28.3495 g
1 US ton = 0.9072 tonnesMETRIC to IMPERIAL

Jarak

Keluasan

Kapasiti

Berat

1 km = 0.6214 miles
1 m = 1.0936 yards
1 m = 3.2808 feet
1 mm = 0.0394 inches

1 km2 = 0.3861 mile2
1 km2 = 247.105 acres
1 hectares = 2.4711 acres
1 m2 = 10.7639 feet2
1 mm2 = 0.0016 inches2

1 litre = 0.22 gal.
1litre = 0.2642 US gal.
1 litre = 1.7598 pint
1 m3 = 219.969 gal.
1 m3 = 35.3147 feet3

1 tonne = 0.9842 ton
1 tonne = 1.1023 US ton
1 kg = 2.2046 lb.
1 kg = 35.274 oz.


mile= batu ,acre = ekar, feet = kaki, gallon= gelen ,lb= pound,tonne= tan,m2 = persegi

Anda juga boleh membuat pengiraan dengan menggunakan tool dibawah.From:
To:


Result:


No comments:

Post a Comment

Apa kata anda?